Beeg.com , Có thể nói, trên thế giới bây giờ đã không còn tục lệ phong kiến, Nhưng 17 tuổi, lồn em nó đã bị mất trinh đúng là chỉ có Nhật Bản mới có.